Niepubliczne Przedszkole w Zaździerzu

Eksperymenty z wodą

Woda niezwykła ciecz – eksperymenty z wodą"

Pod takim hasłem Biedronki w tym tygodniu zgłębiały tajniki wody. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem obserwowały oraz samodzielnie wykonywały doświadczenia i eksperymenty, które pozwoliły im na poznanie stanów skupienia wody i ich właściwości. Dzieci między innymi badały co tonie, a co pływa; co się w wodzie rozpuszcza, a co nie. Mali badacze sprawdzali także, w którym naczyniu jest najwięcej wody, a w którym najmniej. Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszyły się takie doświadczenia jak: „Kolorowe wodne wulkany”, „Burza w szklance wody” i „Lampa Lava”, która wręcz okazała się hipnotyzująca, bo na poruszające się w górę i w dół kolorowe bąbelki można było patrzeć bez końca. Poznały też drogę jaką pokonuje woda zanim dostanie się do naszych mieszkań, a także podawały powody dlaczego wodę należy oszczędzać. We wtorek dzieci ubrały się na niebiesko, w barwy kropelek wody i dużą pasją, wykorzystując swój twórczy potencjał dzieci stworzyły prace plastyczne malując farbami. Podczas różnych zabaw i zajęć przedszkolacy dowiedzieli się, jak ogromne znaczenie ma woda w przyrodzie. Doświadczenia przyczyniły się do podjęcia działań związanych z oszczędzaniem wody nie tylko w przedszkolu, ale i w domu. Zabawy z wodą bardzo podobały się wszystkim.