Niepubliczne Przedszkole w Zaździerzu

Pierwsza pomoc

W czwartek 1 marca odbyły się w przedszkolu zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadziła je Pani Monika Ulicka- instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej, pracownik PCK w Płocku. Towarzyszyli jej jako wolontariusze uczniowie Technikum Elektrycznego.

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi. Były to doskonałe zajęcia- połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt-ratowanie życia. Nasze dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc. Wystarczy poszkodowanego położyć w bezpiecznej pozycji, przykryć czymś ciepłym i zadbać, by był spokojny. Potem wezwać karetkę lub kogoś dorosłego.

Poznały też procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem szkoleniowców mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie, utrwaliły znajomość numerów alarmowych.