Niepubliczne Przedszkole w Zaździerzu

Tydzień poświęcony Patriotyzmowi

Dnia 5 listopada rozpoczęliśmy działania dotyczące obchodów 100 lecia Niepodległości Polski. Celem projektu, który trwał tydzień było budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie, w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych. Przedszkolaki poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, warsztatach, wycieczkach, zajęciach edukacyjnych poznały pojęcia i wydarzenia związane z polską historią, poczuciem tożsamości narodowej i wolności.
Podczas projektu,  przedszkolaki dowiedziały się co znaczy "niepodległość" oraz poznały historię powstania państwa polskiego. Dzieci zapoznały się z Polskimi symbolami narodowymi oraz kształtowały poczucie przynależności narodowej i postawę patriotyczną poprzez zabawy ruchowe, seans filmowy oraz prace plastyczne. Podczas tego tygodnia dzieci wybrały się na cmentarz w Dobrzykowie, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach  żołnierzy poległych w Bitwie pod Dobrzykowem.