Niepubliczne Przedszkole w Zaździerzu

Pożegnanie zimy

Dnia 21.03 2019 nasze Przedszkolaki obchodziły Pierwszy Dzień Wiosny. W tym dniu dzieci były ubrane w barwach wiosny. Wspólnie zaprezentowaliśmy piosenki i recytowaliśmy wiosenny wierszyk. Następnie zgodnie z tradycją ludową spaliliśmy kukłę „Marzanny” zrobioną przez grupę najstarszą „Motylki”.