Niepubliczne Przedszkole w Zaździerzu

Logorytmika

Pierwsze zajęcia logorytmiczne maluszków.

Głównym celem zajęć jest profilaktyka wad wymowy oraz stymulowanie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Logorytmika jest formą połączenia rytmiki i terapii logopedyczej, oddziałującą na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową.